Защо Америка не е Европа: кратко ръководство

Студената война поставя Европа и САЩ пред общи въпроси и трае дълго, от 1945 до 1990 г. Общият интерес на две поколения – да се предпази западната демокрация от разпростиращия се международен комунизъм - помогна да се създаде илюзията за "обща идентичност". Но илюзиите рядко надживяват времето си.
Characters written: