Бъдещето не е това, което беше

Книгата е за бъдещето, близкото и малко по-далечното с всички спорни и безспорни ефекти на глобализацията.
ISBN: 978-954-326-046-1
Author: Randall Baker
Languages:
Български
Publisher:
Парадигма
Year:
2007
Pages:
252
Availability:
No
Price:
12,00 лв
Description

Ако приемем, че дълбоката и всеобхватна промяна в съвременния свят (икономическа, политическа, демографска, екологическа и т.н.) е настъпила, тезата е: запазването на статуквото е нещо неприемливо, свързано най-вече със стагнация, липса на развитие, упадък: Промяната е при нас и ще остане задълго, казва професор Бейкър, затова ние трябва да я направим.“<

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Public Administration in Small and Islan…

Public Administration in Small and Island Countries

Scale can and does have serious consequences for many aspects of life in small countries, especially in terms of economic and political viability and vulnerability. However, the focus of this...

Read more

Adopting Eldar: Joy, Tragedy and Red Tap…

Adopting Eldar: Joy, Tragedy and Red Tape

- The 13-year old boy initiates the process himself- None of the boy's living parents has ever met each other, and they do not share a common language.- He comes...

Read more
Cart empty