Бъдещето не е това, което беше

Книгата е за бъдещето, близкото и малко по-далечното с всички спорни и безспорни ефекти на глобализацията.
ISBN: 978-954-326-046-1
Author: Randall Baker
Languages:
Български
Publisher:
Парадигма
Year:
2007
Pages:
252
Availability:
No
Price:
12,00 лв
Description

Ако приемем, че дълбоката и всеобхватна промяна в съвременния свят (икономическа, политическа, демографска, екологическа и т.н.) е настъпила, тезата е: запазването на статуквото е нещо неприемливо, свързано най-вече със стагнация, липса на развитие, упадък: Промяната е при нас и ще остане задълго, казва професор Бейкър, затова ние трябва да я направим.“<

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Why America isn’t Europe: A Short Guide

Why America isn’t Europe: A Short Guide

Since 1990 the purpose of NATO — the main Transatlantic Alliance — has all but disappeared, despite half of "new" Europe scrambling to join it. America has been cast as...

Read more

Comparative Public Management: Putting U…

Comparative Public Management: Putting US Public Policy and Administration in Context

Baker and his expert contributors also consider what can be learned from other countries and what the dangers are in trying to apply these approaches to American government.

Read more

Студената война на горещо място

Студената война на горещо място

Чрез двамата автори, взели участие в проявата на Студената война в Африка, за пръв път виждаме отвътре съветската военна авантюра в Етиопия и по-странното – разузнаването в Източна Африка. Авторите...

Read more
Cart empty