Бъдещето не е това, което беше

Книгата е за бъдещето, близкото и малко по-далечното с всички спорни и безспорни ефекти на глобализацията.
ISBN: 978-954-326-046-1
Author: Randall Baker
Languages:
Български
Publisher:
Парадигма
Year:
2007
Pages:
252
Availability:
Price:
12,00 лв
Description

Ако приемем, че дълбоката и всеобхватна промяна в съвременния свят (икономическа, политическа, демографска, екологическа и т.н.) е настъпила, тезата е: запазването на статуквото е нещо неприемливо, свързано най-вече със стагнация, липса на развитие, упадък: Промяната е при нас и ще остане задълго, казва професор Бейкър, затова ние трябва да я направим.“<

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Bulgariana

Bulgariana

On the other hand, when the venerable woman is as eternally charming and fine-looking as Bulgaria, who in this world can blame me? I suppose I should not be so...

Read more

До София и назад

До София и назад

In fact, the author had been visiting Bulgaria since 1990 and spent many months in the country as it moved toward a different political and economic system, a new approach...

Read more

Energy: Science, Policy and the Pursuit …

Energy: Science, Policy and the Pursuit of Sustainability

As the largest user of fossil fuels energy, the United States is the key player in the world's energy markets, and our nation's energy policy (or lack thereof) has become...

Read more
Cart empty